nazaj
 
MLADI ASTRONOMI IN METEOROLOGI NA LISCI
Od 15. do 22.8. 1992 je bila na Lisci astronomsko-meteorološka poletna šola. Organizirali so jo trije profesorji fizike z Gimnazije Ledina v okviru obveznih izbirnih vsebin za gimnazijce. Udeležilo se je je 24 dijakov I. in II. letnikov ter ena dijakinja IV.letnika. 
Udeleženci so opravljali raziskovalno delo s področja astronomije. 
Poleg skupnega programa, ki je obsegal predavanja in osnove merjenja v astronomiji in meteorologiji, so v manjših skupinah samostojno opazovali in merili. Posamezne skupine so se ukvarjale z: gibanjem Lune in Sonca, iskanjem in risanjem galaksij, določanjem lege tedaj vidnih planetov in njihov tedenski premik glede na ozvezdja, v katerij jih najdemo (Saturn, Mars, Uran, Merkur, Venera), opazovanjem meteorjev, opazovanjem spremenljivih zvezd, študijem zgodovine astronomije. 
Delo meteorološke skupine je obsegalo: merjenje zračnega tlaka, temperature zraka, vlažnosti zraka, določanje smeri vetra in vrste oblakov in izdelavo ustreznih diagramov, primerjavo med temperaturo zraka na soncu in v senci, primerjavo med temperaturo zraka in temperaturo tal in študij ustrezne literature. 
Udeleženci so imeli na voljo štiri teleskope, med njimi Celestron 8 DX, ki je eden najboljših teleskopov v Sloveniji, ter sodobne digitalne instrumente za meteorološke meritve. Zahvaljujemo se opazovalcem vremena z meteorološke postaje na Lisci, ki so nam pomagali največ s tem, da so nam posodili prazno vremensko hišico. 
Dijaki - mladi raziskovalci so z navdušenjem in delovno vnemo opravljali svoje naloge, ker so si lahko vsebino izbrali glede na svoje interese. Ob zaključku poletne šole so posamezne skupine predstavile svoje delo. Marsikatera predstavitev bo osnova za nadaljne raziskovalno delo dijakov. Uspešnost poletne šole potrjuje, da je potrebno izbirne obvezne vsebine ohraniti, v takšni obliki. Saj široka izbira omogoča nastajanje vedno bolj kvalitetnih programov. Konkurenčnost je največja garancija, da se bo kvaliteta programov dvigala. Zato upamo, da pestrosti ne bo izrinila enotna zasnova izvenšolskih dejavnosti, ki bi zadušila ustvarjalnost in motiviranost dijakov. 


Astronomsko meteorološki TABOR avgust 1992 Lisca
Jure Peklar
Tadej Accetto
Marko Bekeš
Polona Čučnik
Irena Celestina
Karmen Zaletel
Barbara Flisar
Petra Mišček
Žiga Böhm
Andrej Remec
Tomaž Dintinjana
Nina Triller
Maja Kukec
Tanja Taštanoska
Sebastjan Zamuda
Andrej Rant
Linda Belina
Barbara Požarnik
Primož Kočar
Martin Terlep
Dominika Rotovnik
Klemen Zbačnik
Irena Podobnik
Žiga Hauptman
Andrej Miholič
Staš Golmajer
nazaj