legenda: status: n - nadaljevalni z - zaeetni a/m: astronomija/meteorologija ASTROMET TABOR september 1995 num ime razred naslov 1 Čepič Vasja 1a Trubarjeva 76, Ljubljana 2 Novak Matic 1a Metoda Mikuža 26, Ljubljana 3 Ugrina Dušan 1a Gotska 13, Ljubljana 4 Januš Blažka 1c Podreeje 58, Domžale 5 Kolšek Micka 1c Prelegov trg 10, Ljubljana 6 Vogel Voranc 1c Rozmanova 7, Ljubljana 7 Erjavec Barbara 1e Meistrova 10, Litija 8 Gradišar Lina 1e Ulica bratov Ueakar 68, Ljubljana 9 Jamnik Krištof 1e Celovška 28a, Ljubljana 10 Jerkič Urša 1e Ulica bratov Ueakar 30, Ljubljana 11 Jovan Špela 1e Snebersko nabrežje 76, Ljubljana 12 Potokar Lovro 1e Ulica bratov Ueakar 128, Ljubljana 13 Prošič Edita 1e Novo Polje cesta XVI/16, Ljubljana 14 Vaupotič Katja 1e Ulica bratov Babnik 29, Ljubljana 15 Brus Sanja 1h Poljanski nasip 30, Ljubljana 16 Perme Borut 1i 17 Ziherl Kristina 1i Kunaverjeva 4, Ljubljana 18 Cerut Damjana 2b Brodarjev trg 10, Ljubljana 19 Popovič Dalibor 2b Meistrova 14, Litija 20 Senčar Katja 2b Krakovski nasip 6, Ljubljana 21 Vidic Lea 2b Posavskega 28, Ljubljana 22 Von Lieven Leonie 2b Zasavska 44, Ljubljana 23 Žagar Anamarija 2d Dalmatinova 39, Ljubljana 24 Dolenc Primož 2d Kaveieeva 38, Ljubljana 25 Košir Rok 2d Pereeva 5, Ljubljana 26 Miklavčič Živa 2d Dolniška 15, Ljubljana 27 Modic Manja 2d Ulica bratov Ueakar 22, Ljubljana 28 Pavlovič Marko 2d Medno 41, Ljubljana 29 Polda Jana 2d Pokopališka 8, Ljubljana 30 Potočnik Špela 2d Moravee 75, Gabrovka 31 Sočan Matevž 2d Trnovski pristan 6, Ljubljana 32 Štahler Dejan 2d Mencingerjeva 5a, Ljubljana 33 Štrukelj Mateja 2d Hruškarje 10, Cerknica 34 Švarc Jana 2d C.Z.B. 25, Litija 35 Zalar Mateja 2d Župeno 5, Cerknica 36 Bizjan Tomaž 2e Gradišee 203, Škofljica 37 Rant Marko 2h Linhartova 40, Ljubljana 38 Tominc Uroš 2h Vasa 30, Vrhnika 39 Gala Jan 2i Rusjanov trg 10, Ljubljana 40 Metljak Andrej 2i Martineeva 6a, Ljubljana 41 Peterlin Samo 2i Male Lašee 104, Velike Lašee 42 Kotar Nataša 3d Gabrovka 53a, Litija 43 Malačič Vito 3d Rožna dolina cesta XXI/8, Ljubljana 44 Vodopivec Martin 3h Dalmatinova 11, Ljubljana 45 Dimnik Sebastijan 3g Hladilniška 3b, Ljubljana 46 Vogel Katarina Kotna pot 4, Dragomer 47 48 49